TASUTA KINGITUS IGAS CBD KOMPLEKTIS
Could CBD actually be an intoxicating substance? New studies reveal…

Kas CBD võib tegelikult olla joovastav aine? Uued uuringud näitavad…

Content

Kanepi kasutamise kasv, samuti legaliseerimine kogu maailmas ja ELis on andnud meile nüüd rohkem võimalusi tundma õppida kannabinoide sügavamalt ja teaduslikul tasandil.

Üks populaarne uurimisküsimus, mida teadlased kogu maailmas ja ELis uurivad, on see, kas CBD-l (kannabidiool) on tõepoolest THC-le (delta-9-tetrahüdrokannabinool) leevendav mõju.

Kanepi kasutamise levimus ELis

Kanepi kasutamine on Euroopa Liidus üsna levinud, kusjuures Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas 2015. aastal, et WHO Euroopa regioonis:

hinnanguliselt 14,6 miljonit noort eurooplast vanuses 15-34 aastat ehk 11,7 % sellest vanuserühmast kasutas viimase aasta jooksul kanepit;
sellest vanuserühmast 8,8 miljonit olid 15-24-aastased;
eluaegse tarvitamise tase on riigiti väga erinev, ulatudes umbes ühest kolmandikust täiskasvanutest Taanis, Prantsusmaal ja Ühendkuningriigis kuni 8% ehk vähem kui 1:10 Bulgaarias, Rumeenias ja Türgis.

Kogu hiljutine statistika näitab, et kanepitarbimine on tõusuteel, eriti kuna üha rohkem Euroopa riike liigub seadustamise suunas.

Nüüd vaatavad teadlased, seadusandjad ja kanepikogukond rohkem kui kunagi varem kanepit ja kannabinoide erinevatest vaatenurkadest, kuna me püüame selles uuel legaliseerimise ajastul haarata kõikvõimalikke teadmisi.

Ohutuse ja kannabinoidide küsimus

Üks oluline küsimus, mis ajendab teadusuuringuid, on THC tarbimise ohutuse küsimus ja arusaamine, mida kanepikasutajad saavad teha, et leevendada selle psühhoaktiivse kannabinoidi liigse tarbimisega seotud riske.

Kanepiteaduses ja kanepikogukonnas laiemalt usutakse üldiselt, et CBD võib leevendada THC mõju; seda hüpoteesi on üldiselt toetatud alates sellest, kui see ilmnes tuntud kannabinoiditeadlase dr Ethan Russo uuringutes 2006. aastal. Usutakse, et CBD võib THC ületarbimise korral toimida võimsa “antidoodina”. Tegelikult ütleb enamik kanepi kohta käivaid juhendeid kasutajatele, et nad peaksid pöörduma CBD poole, et taastada tasakaalutunne.

THC vastumürk

Praegused uuringud näitavad, et CBD võib:

vähendada THC-ga seotud negatiivseid kõrvaltoimeid;
samaaegselt suurendada THC terapeutilist tõhusust;
vähendada kanepimürgistusega seotud “eufooriat”;
põhjustada kasutajatele vähem psühhootilisi kogemusi ja vähem mäluhäireid, kui nad kasutavad CBD-d koos THC-ga.

Siiski on hiljuti ilmunud kolm uuringut, mis näitavad erinevaid seisukohti seoses CBD-õli tõhususega THC-mürgistuse vähendamisel. Siinkohal uurime kolme hiljutist uuringut, mis näitavad, et kuigi me oleme lähenemas tõhusamatele teadusuuringutele kannabinoiditeaduses, on veel palju tööd teha.

Uuring 1: CBD ja autojuhtimise häirimine

WHO teatas, et WHO Euroopa piirkonnas on üks madalaimaid liiklus- ja liiklussuremuse määrasid, kusjuures enamik Euroopa riike teeb ametlikke jõupingutusi liiklusohutuse parandamiseks. Joobes juhtimine on olnud Euroopa riikide seas suur probleem, kusjuures keskmiselt 14% liiklusõnnetustes hukkunutest on põhjustatud joobes juhtimisest.

Kuna aga kanepi kasutamine suureneb ja ELi riigid töötavad selle nimel, et luua ohutumad teed, kus ei ole joobes juhte, hakkab THC ja teiste kannabinoidide küsimus tõusma kesksele kohale.

Tekkimas on hulk uuringuid, mis hõlmavad suures osas epidemioloogilisi uuringuid, mis näitavad, et kanepi joobeseisund suurendab tagasihoidlikult riski sattuda liiklusõnnetusse, kuid mitte riski saada raskeid vigastusi või surma.

Üks uus uuring, milles uuriti CBD moduleerivat mõju THC-le autojuhtimise ajal, näitas siiski, et CBD ei pruugi olla THC mõju vähendamisel nii võimas, kui kogukond arvas.

CBD ja THC pannakse (autojuhtimise) proovile

Varem sel kevadel ilmus Austraaliast ja Uus-Meremaalt ajakirjas Psychopharmacology artikkel, milles testiti hüpoteesi CBD leevendavast mõjust THC-le.

Selles uuringus läbisid 14 osalejat erinevaid sõidusimulatsioone, kusjuures iga osaleja sai erinevaid CBD ja THC vahekordi. Kõik osalejad tunnistati harva kasutajateks, kes tarbisid THC-d vähem kui 2 korda nädalas eelneva 3 kuu jooksul, ja kõigil oli Austraalia juhiluba olnud vähemalt üks aasta või rohkem.

Osalemise välistamise kriteeriumid hõlmasid praegust meeleoluhäiret, eluaegset rasket psühhiaatrilist haigust, varasemat kliiniliselt olulist kahjulikku reaktsiooni varasemale kanepiga kokkupuutele, mis tahes mõõdukat või rasket uimastitarbimise häiret sõltuvusarsti hinnangul, rasedust/õendusravi, huvi ravi vastu kanepi kasutamise vähendamiseks, praegust ravimite kasutamist, mis teadaolevalt mõjutavad autojuhtimist, aktiivset hüpertensiooni, südame-veresoonkonna haigust või kroonilist kopsuhaigust.

Kõik 14 osalejat said kanabinoide, mida nad aurustasid enne sõidusimulatsioonides osalemist. See hõlmas THC-domineerivat sorti (11% THC, < 1% CBD [edaspidi “THC”]), THC/CBD-ekvivalentne sort (11% THC, 11% CBD [edaspidi “THC/CBD”]) ja platseebo (< 1% THC; <1% CBD) kanepit.

Enne sissehingamist võeti meetmeid, et tagada, et osalejate organismis ei oleks alkoholi ega narkootikume, ning kognitiivsed testid viidi läbi võrdlusalusena, mida saab võrrelda sissehingamisjärgse ajaga. Osalejatelt võeti verd 20 minutit enne inhalatsiooni.

Osalejaid kutsuti üles aurustama oma tooteid, kasutades standardiseeritud protseduuri 5 minuti jooksul 200 kraadi C. Osalejatel paluti proovida tuvastada, millist kannabinoiditoodet nad olid tarbinud, kusjuures enamik platseebot saanud osalejatest suutis seda platseebo poolt loodud aurupilve suuruse põhjal tuvastada.

Sõidusimulaator oli spetsiaalselt ehitatud programm, mis oli loodud jäljendama autotüübi rooli taga olemise tunnet ja kogemust ning mille eesmärk oli koguda juhi reageerimisaega teatavatele stiimulitele ja juhi käitumist teatud sõidustsenaariumide raames. Stsenaariumid hõlmasid nii maanteed kui ka maapiirkondi, kus olid olemas teised sõidukid.

Tulemused võivad teid üllatada

Siin on lühidalt öeldud, mida need katsed näitasid: Nii THC kui ka THC/CBD rühm tuvastas subjektiivselt, et nad tundsid end “uimastatuna”, kusjuures THC/CBD rühm tuvastas veidi suurema sedatsiooni kui platseeborühm.

Nii THC- kui ka THC/CBD-rühm teatasid, et nad tundsid simuleeritud sõidukogemuse ajal rooli taga ärevust, kusjuures THC-rühm tundis ärevust hiljem kui THC/CBD-rühm. Nii THC kui ka THC/CBD osalejad teatasid ise, et nende “kindlustunne autojuhtimise suhtes” oli vähenenud.

Sõiduülesannete ajal esines nii THC- kui ka THC/CBD-rühmas võrreldes platseeborühmaga teatud määral “sõidurajooni kõrvalekaldumist”, kuid siiski ilmnes, et kannabinoidirühmad jätsid oluliselt rohkem ruumi oma auto ja teiste autode vahele, mis viis teadlaste hüpoteesi, et see oli tingitud tajutud kahjustusest.

Kui uuriti vereproovide kannabinoidisisaldust, selgus üllatuslikult, et THC/CBD tingimustes osalejatel oli THC tipptasemed märkimisväärselt kõrgemad kui THC tingimustes. See koos täheldatud kognitiivsete muutuste, vereanalüüsi tulemuste ja sõidueksami tulemustega viis uurijad järeldusele, et,

THC ja CBD samaväärse kontsentratsiooniga aurustatud kanep põhjustab sarnaseid juhtimis- ja kognitiivseid kahjustusi kui THC-domineeriv kanep ning ei tekita oluliselt erinevaid subjektiivseid mõjusid.

Teadlased jätkavad uuringu ühe kõige huvitavama osana, et,

CBD olemasolu võib suurendada THC plasmakontsentratsioone ning suurendada peenelt mõningaid kognitiivsete ja juhtimisvõimete kahjustuste mõõtmisi. Need tulemused avaldavad olulist mõju isikutele, kes kasutavad nii THC-d kui ka CBD-d sisaldavat kanepit meditsiiniliselt ja meelelahutuslikul eesmärgil.

Teadlased tunnistavad teraselt selle uuringu piiranguid, mille hulka kuuluvad a) see, et selles uuringus ei testitud ainult CBD-d sisaldavat toodet, mistõttu ei ole võimalik teha seost CBD kasutamise ja autojuhtimise vahel; b) et osalejad olid ainult harva kanepi kasutajad ja seega ei hinnatud mõju sagedastele kanepitarbijatele; ja c) need, kes inhaleerisid platseebot, olid võimelised seda sellisena identifitseerima, mis võib mõjutada nende tulemusi ja tulemusi.

See uuring on väga kasulik, sest tunnistab, et kuigi CBD-d nimetatakse sageli THC võimsaks vastumürgiks, võib see THC tõhusust suurendada, kui seda tarbitakse võrdsetes vahekordades. See on suuresti põhjus, miks CBD-d kasutatakse koos THC-ga kanepimeditsiini terapeutilistes lähenemisviisides.

Kuigi sellel uuringul on palju kaalu seoses selle mõjuga avalikule ohutusele, toetavad mõned samaaegselt avaldatud uuringud veelgi hüpoteesi, et CBD võib tõepoolest leevendada THC mõju.

Uuring nr 2: CBD kahjustab funktsionaalset ühenduvust

Samaaegselt eespool nimetatud uuringuga avaldati ajakirjas The Journal of Psychopharmacology uuring, mis näitas, et CBD roll THC mõju leevendamisel on endiselt vaieldav

Randomiseeritud, ristkontrolliga, platseebokontrolliga topeltpimedas disainis võrreldi kanepit, mis sisaldas nii THC-d kui ka CBD-d (selles uuringus nimetatakse Cann+CBD), kanepit, mis sisaldas THC-d, kuid ei sisaldanud CBD-d (selles uuringus nimetatakse Cann-CBD), ja sobitatud platseebokanepit, mis ei sisaldanud kumbagi ühendit.

Osalejad olid vanuses 18-70 aastat, keskmine vanus oli 26,2 aastat, 17-st osalejast 9 olid naised. Kõik osalejad ei olnud sagedased kanepitarbijad.

Osalejad määrati juhuslikult ühele kolmest raviviisist ja kõigile anti juhised, et nad ei oleks enne uuringut nädal aega kasutanud kannabinoide. Osalejad kasutasid Volcano Medic Vaporisaatorit, et inhaleerida oma sihtdoosi [8 mg THC ja 10 mg CBD (Cann+CBD-ravi puhul) ja 8 mg THC (Cann-CBD-ravi puhul), mida peeti võrdseks 25% keskmise Ühendkuningriigis leitud jointiga. Kõik osalejad kasutasid sarnast inhalatsioonimeetodit.

CBD ja THC pannakse kognitiivsele testile

Osalejad paigutati MRT-aparaati ja neile esitati erinevaid ülesandeid, sealhulgas muusika kuulamise ülesanne ja mäluülesanne.

Teadlased leidsid, et võrreldes aju “vaikimisi režiimiga” kahjustas madala CBD-tüve funktsionaalset ühenduvust tagumise cingulaarse piirkonna ja salentsusvõrgustike (mis aitavad meie ajul määrata, millistele stiimulitele tähelepanu pöörata), samas kui kõrge CBD-tüve põhjustas nendes piirkondades vaid minimaalse häire, mis viitab sellele, et CBD tasakaalustab osa THC psühhoaktiivsetest mõjudest.

Uuringus öeldakse,

See toetab kujunevat seisukohta, et THC ja CBD mõju on paljuski vastandlik ning et CBD võib olla kasutaja jaoks mõningane puhver THC kahjulike pikaajaliste mõjude vastu.

Käesolevad andmed viitavad lisaks sellele, et CBD võib puhverdada kasutajat ka THC akuutsete mõjude eest PCC-le (posterior cingulaarne ajukoor) ja kaotab seose selle piirkonna funktsionaalsete häirete ja mürgistuse subjektiivsete mõjude vahel.

Uuring nr 3: CBD blokeerib THC-ga seotud mõjusid

Kanadas, kus kanepi on kogu riigis seadustatud, panid Lääneülikooli teadlased ka CBD-THC-mitigatsiooni hüpoteesi proovile.

The Journal of Neuroscience’is avaldatud uues uuringus jagatakse, et nad on jõudnud “kriitilise neuronaalse sõlmpunktini, mis vahendab THC-st põhjustatud afektiivseid häireid, ja viitavad võimalikule mehhanismile, mille abil CBD võib võidelda THC psühhotomimeetiliste ja psühhotroopsete kõrvaltoimete vastu”.

See uuring on endiselt elevandiluutornis peidus ja avalikkus ei saa veel juurdepääsu selle uuringu täistekstile, kuid see, mida me näeme, näitab uuringu teadusliku tähtsuse avaldust:

Me näitame, et THC kutsub esile neuropsühhiaatrilisi sümptomeid meenutavaid kognitiivseid ja afektiivseid kõrvalekaldeid otse hipokampuses, samal ajal düsreguleerides dopamiini aktiivsuse seisundeid ja võimendades võnkesagedusi ventraalses tegmentaalses piirkonnas rakuvälise signaali reguleeritud kinaasi (ERK) signaalitee modulatsiooni kaudu. Seevastu CBD kaasmanustamine blokeeris THC-indutseeritud ERK-fosforüleerimist ja ennetas THC-indutseeritud käitumis- ja neuraalseid kõrvalekaldeid. Need leiud tuvastavad uue molekulaarse mehhanismi, mis võib selgitada, kuidas CBD leevendab funktsionaalselt THC neuropsühhiaatrilisi kõrvaltoimeid.

Lihtsustatult öeldes suutsid teadlased näidata, et THC manustamine võib põhjustada “THC-indutseeritud käitumishäireid”, kuid CBD võib leevendada selle psühhoaktiivse vaste “neuropsühhiaatrilisi” kõrvalmõjusid.

Kanepiuuringute mõistmine

Kanepiuuringute tõlgendamisel tuleb tunnistada mõningaid teadusuuringute aspekte, sest kõiki uuringuid ei tohi võtta nii sirgjooneliselt, eriti sellistes vaieldavates küsimustes nagu kanepi legaliseerimine. Need teadusuuringute aspektid hõlmavad järgmist:

Päritoluriik ja praegune õiguslik staatus;
Uuringu sponsor;
Uuringu asjakohasus (st millal see avaldati);
mis tahes tuvastatud (või tuvastamata) uuringu erapoolikust;
Vajadus täiendavate uuringute järele, mis on märgitud enamikus

Vastutustundlikud tarbijad ja propageerijad vaatavad uuringuid, kuid ka väljaspool uuringuid ning kasutavad oma kriitilist mõtlemist, kogemusi ja teiste kogemusi, et kujundada oma arvamus kanepi kohta.

Niisiis, kas CBD on psühhoaktiivne?

Kui CBD kanepikogukonnas tutvustati, nimetati seda suuresti “mittepsühhoaktiivseks”, mis tähendab, et sellel ei ole THC-ga seotud psühhoaktiivset “kõrvetust”. Kuid kuna erinevate uuringute kaudu on CBD kohta rohkem teada saadud, hakkame siiski mõistma, et kannabidiool võib mõjutada meelt ja vaimset tervist.

Seda tunnistades on kanepikogukond suures osas asendanud sõnastuse “mittepsühhoaktiivne” sõnadega “mitte-mürgitav”, kuna see ei põhjusta tervisekahjustusi.

Edaspidi on kanepimärkide, haridustöötajate ja seadusandjate ülesanne mõista ägedaid üksikasju ja arenevat teadust, mis aitavad meil mõista, kuidas kannabinoidid mõjutavad meelt ja keha ning seega ka ohutust ja riski.

Teie kanepiuuringute ekspert

Euro CBD Expert on jätkuvalt pühendunud kanabinoidide uusimate teadusuuringute läbivaatamisele, et tagada, et kanabinoidide tarbimisest huvitatud isikud oleksid kursis teabega selle kohta, kuidas kanabinoidid mõjutavad inimesi, tervist ja meie ühiskonda.

Viited

Arkell, T. R., Lintzeris, N., Kevin, R. C., Ramaekers, J. G., Vandrey, R., Irwin, C., … & McGregor, I. S. (2019). Cannabidiooli (CBD) sisaldus aurustatud kanepis ei takista tetrahüdrokannabinooli (THC) põhjustatud autojuhtimise ja kognitsiooni kahjustusi. Psychopharmacology, 1-12.

Hudson, R., Renard, J., Norris, C., Rushlow, W. J., & Laviolette, S. R. (2019). Cannabidiol neutraliseerib Δ-9-tetrahüdrokannabinooli psühhotroopseid kõrvaltoimeid ventraalses hipokampuses läbi ERK1-2 fosforüleerimise kahesuunalise kontrolli. Journal of Neuroscience, 0708-19.

Russo, E., & Guy, G. W. (2006). Lugu kahest kannabinoidist: tetrahüdrokannabinooli ja kannabidiooli kombineerimise terapeutiline põhjendus. Medical hypotheses, 66(2), 234-246.

Wall, M. B., Pope, R., Freeman, T. P., Kowalczyk, O. S., Demetriou, L., Mokrysz, C., … & Feilding, A. (2019). Kanepi lahutatavad mõjud koos ja ilma kannabidiolita inimese aju puhkeoleku funktsionaalsele ühenduvusele. Journal of Psychopharmacology, 33(7), 822-830.

Comments: 0

Leave a Comment

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Powered by Caddy