TASUTA KINGITUS IGAS CBD KOMPLEKTIS

Tingimused

Dr. Hemp Me CBD Eesti

Viru väljak 2, 10111 Tallinn, Estonia

tugi@drhempme.com

Dr. Hemp Me ei võta vastutust seoses riigispetsiifiliste õigussituatsioonidega ega anna juriidilist nõu Palun teavitage ennast oma riigi õiguslikust staatusest, kuna me ei saa tarnimist tagada. Võtke ühendust kohaliku asutusega, et kontrollida, kas me võime teie riiki saata.

Dr. Hemp Me’s Web Site koosneb erinevatest veebilehtedest, mida haldab drhempme.ee. Drhempme.ee veebilehte pakutakse teile tingimusel, et te nõustute ilma muudatusteta siin toodud tingimuste ja teadetega. Kui kasutate drhempme.ee veebilehte, nõustute kõigi nende tingimuste ja teadete.

Teatis

Dr. Hemp Me ei paku meditsiinilist abi. Kogu drhempme.ee veebisaidil leiduv sisu on loodud ainult teavitamise eesmärgil. Sisu ei ole mõeldud asendama professionaalset meditsiinilist nõuannet, diagnoosi või ravi. Pöörduge alati oma arsti või teiste kvalifitseeritud tervishoiuteenuse osutajate poole, kui teil on küsimusi seoses meditsiinilise seisundiga. Ärge kunagi eirake professionaalset meditsiinilist nõuannet ega viivitage selle otsimisega, sest olete lugenud midagi sellelt veebisaidilt.

Käesolevate kasutustingimuste muutmine

Dr. Hemp Me jätab endale õiguse muuta tingimusi, tingimusi ja teateid, mille alusel drhempme.ee veebilehte pakutakse, sealhulgas, kuid mitte ainult, drhempme.ee veebilehe kasutamisega seotud tasusid.

Lingid kolmandate isikute veebilehtedele

Dr. Hemp Me’i veebisait võib sisaldada linke teistele veebisaitidele (“lingitud saidid”). Lingitud saidid ei ole drhempme.ee kontrolli all ja drhempme.ee ei vastuta ühegi lingitud saidi sisu eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, lingitud saitidel sisalduvate linkide eest, ega lingitud saitide muudatuste või uuenduste eest. drhempme.ee ei vastuta lingitud saitidelt saadud veebiülekannete või muu edastamise eest. drhempme.ee pakub neid linke teile ainult mugavuse mõttes ja mis tahes lingi lisamine ei tähenda, et drhempme.ee toetaks saiti või oleks selle operaatoritega seotud.

Ebaseaduslik või keelatud kasutamine ei ole lubatud

Veebisaidi drhempme.ee kasutamise tingimusena garanteerite drhempme.ee, et te ei kasuta veebilehte drhempme.ee mis tahes eesmärgil, mis on ebaseaduslik või keelatud nende tingimuste ja teadetega. Te ei tohi kasutada drhempme.ee veebisaiti viisil, mis võib kahjustada, blokeerida, üle koormata või kahjustada drhempme.ee veebisaiti või häirida mis tahes muu osapoole kasutamist ja kasutamist drhempme.ee veebisaidi kaudu. Te ei tohi hankida ega üritada hankida mingeid materjale või teavet mis tahes viisil, mis ei ole tahtlikult kättesaadav või ette nähtud drhempme.ee veebisaidi kaudu.

Sideteenuste kasutamine

Dr. Hemp Me’s Web Site võib sisaldada teadetetahvli teenuseid, jututubades, uudisgrupid, foorumid, kogukonnad, isiklikud veebilehed, kalendrid, ja / või muud sõnumite või kommunikatsioonivahendid, mille eesmärk on võimaldada teil suhelda üldsusega või grupiga (ühiselt “Kommunikatsiooniteenused”), nõustute kasutama kommunikatsiooniteenuseid ainult postitada, saata ja saada sõnumeid ja materjali, mis on asjakohane ja seotud konkreetse kommunikatsiooniteenuse. Näiteks, kuid mitte piiranguna, nõustute, et kommunikatsiooniteenust kasutades te ei tohi: Te ei laimata, kuritarvitama, ahistama, jälitama, ähvardama ega muul viisil rikkuma teiste isikute seaduslikke õigusi (näiteks õigust eraelu puutumatusele ja avalikustamisele). Avaldada, postitada, üles laadida, levitada või levitada ebasobivaid, rüvetavaid, laimavaid, rikkuvaid, rõvedaid, ebasündsaid või ebaseaduslikke teemasid, nimesid, materjale või teavet.

laadida üles faile, mis sisaldavad tarkvara või muud intellektuaalomandi seadustega (või eraelu puutumatuse ja avalikkuse õigustega) kaitstud materjali, välja arvatud juhul, kui te omate või kontrollite nende õigusi või olete saanud kõik vajalikud nõusolekud.
laadida üles faile, mis sisaldavad viiruseid, rikutud faile või muud sarnast tarkvara või programme, mis võivad kahjustada teise arvuti tööd.

Reklaamida või pakkuda kaupu või teenuseid müügiks või ostmiseks mis tahes ärilisel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui selline kommunikatsiooniteenus selliseid sõnumeid konkreetselt lubab.

Viia läbi või edastada küsitlusi, võistlusi, püramiidskeeme või ahelkirju.
Laadige alla mis tahes faili, mille on postitanud teine sideteenuse kasutaja ja mida te teate või peaksite mõistlikult teadma, et seda ei tohi seaduslikult levitada. Võltsida või kustutada autori atribuute, õiguslikke või muid nõuetekohaseid teateid või omandiõiguse tähiseid või märgiseid tarkvara või muu üleslaetud failis sisalduva materjali päritolu või allika kohta.
Piirata või takistada teisi kasutajaid sideteenuste kasutamisel ja nautimisel.

rikkuda mis tahes käitumiskoodeksit või muid suuniseid, mis võivad olla kohaldatavad mis tahes konkreetse kommunikatsiooniteenuse suhtes.

Koguda või muul viisil koguda teavet teiste isikute kohta, sealhulgas e-posti aadressid, ilma nende nõusolekuta.

rikkuda mis tahes kohaldatavaid seadusi või eeskirju.
drhempme.ee ei ole kohustatud jälgima Kommunikatsiooniteenuseid. Siiski jätab drhempme.ee endale õiguse vaadata läbi Kommunikatsiooniteenusele avaldatud materjalid ja eemaldada mis tahes materjalid oma äranägemise järgi. drhempme.ee jätab endale õiguse lõpetada teie juurdepääs mis tahes Kommunikatsiooniteenustele või kõigile Kommunikatsiooniteenustele igal ajal ilma etteteatamiseta ja mis tahes põhjusel.

drhempme.ee jätab endale igal ajal õiguse avaldada mis tahes teavet, mis on vajalik kohaldatavate seaduste, määruste, õiguslike menetluste või valitsuse nõudmiste rahuldamiseks, või muuta, keelduda avaldamisest või eemaldada mis tahes teavet või materjale täielikult või osaliselt drhempme.ee-i ainuisikulise äranägemise järgi.

Olge alati ettevaatlik, kui annate enda või oma laste kohta isiklikke andmeid mis tahes kommunikatsiooniteenuses.

drhempme.ee ei kontrolli ega kinnita üheski Kommunikatsiooniteenuses leiduvat sisu, sõnumeid või teavet ning seetõttu ei võta drhempme.ee konkreetselt mingit vastutust seoses Kommunikatsiooniteenustega ja mis tahes tegevusega, mis tuleneb teie osalemisest mis tahes Kommunikatsiooniteenuses. Juhatajad ja võõrustajad ei ole drhempme.ee-i volitatud esindajad ja nende seisukohad ei pruugi kajastada drhempme.ee-i seisukohti. Kommunikatsiooniteenusele üleslaetud materjalide suhtes võivad kehtida avaldatud piirangud kasutamisele, reprodutseerimisele ja/või levitamisele. Te vastutate selliste piirangute järgimise eest, kui laadite materjale alla.

drhempme.ee'ile esitatud või mis tahes drhempme'i veebisaidil avaldatud materjalid

drhempme.ee ei pretendeeri omandiõigusele materjalide suhtes, mida te drhempme.ee-le esitate (sealhulgas tagasiside ja ettepanekud) või postitate, laadite üles, sisestate või esitate mis tahes drhempme.ee veebilehele või sellega seotud teenustele (ühiselt “Esitlused”).

Siiski, postitades, üleslaadides, sisestades, pakkudes või esitades oma Esitlust, annate drhempme.ee-le, selle sidusettevõtetele ja vajalikele all-litsentsidele loa kasutada teie Esitlust seoses nende Interneti-ettevõtete tegevusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, õigused: kopeerida, levitada, edastada, avalikult näidata, avalikult esitada, reprodutseerida, redigeerida, tõlkida ja ümber vormindada teie Esitlust; ja avaldada teie nimi seoses teie Esitlusega. Teie esitamise kasutamisega seoses ei maksta mingit hüvitist, nagu siinkohal on sätestatud. drhempme.ee ei ole kohustatud avaldama või kasutama teie esitatud teavet ja võib mis tahes esitamise igal ajal eemaldada, kui drhempme.ee otsustab selle üle oma äranägemise järgi. Postitades, üleslaadides, sisestades, pakkudes või esitades oma Esitlust, garanteerite ja kinnitate, et te omate või muul viisil kontrollite kõiki õigusi oma Esitlusele, nagu on kirjeldatud käesolevas jaotises, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõiki õigusi, mis on vajalikud teie poolt Esitluste esitamiseks, postitamiseks, üleslaadimiseks, sisestamiseks või esitamiseks.

Vastutusest loobumine

TEAVE, TARKVARA, TOOTED JA TEENUSED, MIS SISALDUVAD VÕI ON KÄTTESAADAVAD DRHEMPME.ee VEEBILEHE KAUDU, VÕIVAD SISALDADA EBATÄPSUSI VÕI TRÜKIVIGU. SIIN ESITATUD TEABESSE LISATAKSE PERIOODILISELT MUUDATUSI. DRHEMPME.EE JA/VÕI SELLE TARNIJAD VÕIVAD IGAL AJAL TEHA PARANDUSI JA/VÕI MUUDATUSI DRHEMPME.EE VEEBILEHEL. DRHEMPME.EE VEEBILEHE KAUDU SAADUD NÕUANDEID EI TOHIKS KASUTADA ISIKLIKE, MEDITSIINILISTE, JURIIDILISTE VÕI FINANTSOTSUSTE TEGEMISEL JA TE PEAKSITE KONSULTEERIMA VASTAVA SPETSIALISTIGA, ET SAADA KONKREETSET, TEIE OLUKORRALE KOHANDATUD NÕUANNET. DRHEMPME.EE JA/VÕI SELLE TARNIJAD EI ANNA MINGEID KINNITUSI DRHEMPME.EE VEEBILEHEL SISALDUVA TEABE, TARKVARA, TOODETE, TEENUSTE JA NENDEGA SEOTUD GRAAFIKA SOBIVUSE, USALDUSVÄÄRSUSE, KÄTTESAADAVUSE, ÕIGEAEGSUSE JA TÄPSUSE KOHTA MIS TAHES EESMÄRGIL.

KOHALDATAVA ÕIGUSEGA MAKSIMAALSELT LUBATUD ULATUSES ON KOGU SELLINE TEAVE, TARKVARA, TOOTED, TEENUSED JA NENDEGA SEOTUD GRAAFIKA ESITATUD “NAGU ON”, ILMA IGASUGUSE GARANTII VÕI TINGIMUSETA. DRHEMPME.EE JA/VÕI SELLE TARNIJAD LOOBUVAD KÄESOLEVAGA KÕIGIST GARANTIIDEST JA TINGIMUSTEST SEOSES SELLE TEABE, TARKVARA, TOODETE, TEENUSTE JA NENDEGA SEOTUD GRAAFIKAGA, SEALHULGAS KÕIKIDEST KAUDSETEST GARANTIIDEST VÕI TINGIMUSTEST SEOSES KAUBAKÕLBLIKKUSE, SOBIVUSE, ÕIGUSPÄRASUSE JA MITTEKAITSTAVUSEGA.

KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES EI VASTUTA DRHEMPME.EE JA/VÕI SELLE TARNIJAD MINGIL JUHUL OTSESTE, KAUDSETE, KARISTUSLIKE, JUHUSLIKE, ERILISTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KASUTUSE, ANDMETE VÕI KASUMI KAOTUSE EEST, MIS TULENEVAD DRHEMPME.EE VEEBILEHE KASUTAMISEST VÕI TOIMIMISEST, DRHEMPME.EE VEEBILEHE VÕI SELLEGA SEOTUD TEENUSTE KASUTAMISE HILINEMISEST VÕI VÕIMATUSEST,
TEENUSTE OSUTAMISE VÕI OSUTAMATA JÄTMISE VÕI MIS TAHES TEABE, TARKVARA, TOODETE, TEENUSTE JA NENDEGA SEOTUD GRAAFIKA EEST, MIS ON SAADUD DRHEMPME.EE VEEBILEHE KAUDU, VÕI MIS MUUL VIISIL TULENEVAD DRHEMPME.EE VEEBILEHE KASUTAMISEST, OLENEMATA SELLEST, KAS SEE PÕHINEB LEPINGUL, DELIKTIL, HOOLETUSEL, RANGEL VASTUTUSEL VÕI MUUL VIISIL, ISEGI KUI DRHEMPME.EE VÕI MÕNI SELLE TARNIJA ON TEAVITATUD KAHJU VÕIMALIKKUSEST. KUNA MÕNEDES RIIKIDES/KOHTUTES EI OLE LUBATUD VASTUTUSE VÄLISTAMINE VÕI PIIRAMINE KAUDSETE VÕI JUHUSLIKE KAHJUDE EEST, EI PRUUGI ÜLALTOODUD PIIRANG TEIE SUHTES KEHTIDA. KUI TE EI OLE RAHUL DRHEMPME.EE VEEBILEHE MIS TAHES OSAGA VÕI NENDE KASUTUSTINGIMUSTEGA, ON TEIE AINUS JA AINUÕIGUSLIK ÕIGUSKAITSEVAHEND DRHEMPME.EE VEEBILEHE KASUTAMISE LÕPETAMINE.

Lõpetamine / juurdepääsupiirangud

drhempme.ee jätab endale õiguse omal äranägemisel lõpetada teie juurdepääs drhempme.ee veebisaidile ja sellega seotud teenustele või selle mis tahes osale igal ajal ilma ette teatamata.

Üldine

Seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses kohaldatakse käesolevat lepingut Eesti seaduste kohaselt ja te nõustute käesolevaga, et kõik vaidlused, mis tulenevad või on seotud drhempme.ee veebilehe kasutamisega, kuuluvad eranditult Eesti kohtute pädevusse ja kohtusse.

Veebisaidi drhempme.ee kasutamine ei ole lubatud üheski jurisdiktsioonis, mis ei rakenda kõiki käesolevate tingimuste sätteid, sealhulgas ilma piiranguteta käesolevat lõiget.

Te nõustute, et käesoleva lepingu või drhempme.ee veebilehe kasutamise tulemusena ei teki teie ja drhempme.ee vahel ühisettevõtte, partnerluse, töövõtu või esindussuhet. drhempme.ee käesoleva lepingu täitmine allub kehtivatele seadustele ja kohtumenetlusele ning miski käesolevas lepingus sisalduv ei ole vastuolus drhempme.ee’i õigust täita valitsuse, kohtu ja õiguskaitseorganite taotlusi või nõudeid, mis on seotud drhempme.ee veebilehe kasutamisega või drhempme.ee’ile esitatud või kogutud teabega seoses sellise kasutamisega.

Kui käesoleva lepingu mis tahes osa tunnistatakse kohaldatava õiguse kohaselt kehtetuks või jõustamatuks, sealhulgas, kuid mitte ainult, eespool sätestatud garantiid ja vastutuse piirangud, siis loetakse kehtetu või jõustamatu säte asendatuks kehtiva ja jõustatava sättega, mis vastab kõige rohkem esialgse sätte kavatsusele, ning lepingu ülejäänud osa jääb kehtima.

Kui siin ei ole sätestatud teisiti, kujutab käesolev leping endast kogu lepingut kasutaja ja drhempme.ee vahel seoses drhempme.ee veebilehega ning see asendab kõik eelnevad või samaaegsed suhtlused ja ettepanekud, olgu need siis elektroonilised, suulised või kirjalikud, kasutaja ja drhempme.ee vahel seoses drhempme.ee veebilehega.

Käesoleva lepingu ja elektroonilisel kujul esitatud teadete trükitud versioon on vastuvõetav kohtu- või haldusmenetluses, mis põhineb või on seotud käesoleva lepinguga, samas ulatuses ja samadel tingimustel kui muud äridokumendid ja dokumendid, mis on algselt koostatud ja säilitatud trükitud kujul.

Pooled soovivad selgesõnaliselt, et käesolev leping ja kõik sellega seotud dokumendid oleksid koostatud inglise keele.

Autoriõiguse ja kaubamärgiga seotud teated

Kogu drhempme.ee veebilehe sisu on Copyright © drhempme.ee ja/või selle tarnijad. Kõik õigused kaitstud.

Kaubamärgid

Siin mainitud tegelike ettevõtete ja toodete nimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid. Kõik õigused, mida siinkohal ei ole sõnaselgelt antud, on reserveeritud.

Autoriõiguse ja kaubamärgiga seotud teated

KÄESOLEVAD PARTNERITINGIMUSED KEHTIVAD DR. HEMP ME VEEBILEHE (HTTPS://WWW.DRHEMPME.EE/) JA KÕIGI SELLEGA SEOTUD VEEBILEHTEDE, RAKENDUSTE, TEENUSTE JA KÕIGI TOODETE, PAKKUMISTE, TARNETE JA TEENUSTE VAHENDITE SUHTES, OLENEMATA SELLEST, KUIDAS TE NEILE JUURDE PÄÄSETE VÕI NEID KASUTATE.

HEMP ME JÄTAB ENDALE ÕIGUSE OMAL ÄRANÄGEMISEL KEELATA EDASINE VÕI JÄTKUV JUURDEPÄÄS MEIE VEEBILEHELE MIS TAHES KÜLASTAJALE, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, MIS TAHES KASUTAJALE, KES ON RIKKUNUD TINGIMUSTE MIS TAHES ASPEKTI.

Kõik viited “Dr. Kanepi Me” viitab Dr Kanepi Me Store, tema töötajad, töötajad, alltöövõtjad, agendid, ja esindajad. Kasutajad Dr Hemp Me on kohustatud, kui tingimus jätkuvat kasutamist veebilehel, järgida allpool sätestatud reegleid.

Need tingimused sisaldavad väga olulist teavet meie partnerprogrammi ja selle platvormi kasutamise kohta. Kui liitute meie partnerprogrammiga, nõustute, et olete kohustatud järgima siin esitatud tingimusi. Kui te ei nõustu tingimustega, ei ole teil õigust kasutada meie veebisaiti ega teenuseid ning te ei tohi osta meie tooteid.

Abikõlblikkus

Partneriks saamiseks kinnitate selgesõnaliselt, et olete vähemalt kaheksateist (18) aastat vana ja et meie toodete või teenuste kasutamine on seaduslik teie elukohas või sihtkohas. Selle nõude täitmise tagamine on teie ainuvastutus. Me ei vastuta teie ees käesoleva lepingu sätete rikkumise või teie territooriumil kehtivate seaduste rikkumise eest, mis tuleneb selle teenuse kasutamisest.

Tütarettevõtjate kohustused

Te mõistate, et meie partnerprogrammis osalemiseks peate alati järgima teatud reegleid. Me võime oma äranägemise järgi tühistada teie taotluse, kui me otsustame, et teie sait ei sobi meie programmi. Samuti võime teie taotluse tühistada, kui te rikute mis tahes siinkohal esitatud tingimusi. Te mõistate, et peate olema inimene. “Robotite” või muude automatiseeritud meetodite abil registreeritud kontod ei ole lubatud. Samuti võime teie taotluse tühistada, kui:

propageerib seksuaalselt ekspluateeritud materjale
propageerib vägivalda
propageerib diskrimineerimist rassi, soo, usutunnistuse, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse või vanuse alusel.
propageerib ebaseaduslikku tegevust
sisaldab materjale, mis rikuvad või aitavad teistel rikkuda autoriõigusi, kaubamärke või muid intellektuaalomandiõigusi või rikuvad seadust.
on muul viisil ebaseaduslik, kahjulik, ähvardav, laimav, rüvetav, rõve, ahistav või rassiliselt, etniliselt või muul viisil meie äranägemise järgi taunitav.
Sisaldab tarkvara allalaadimist, mis potentsiaalselt võimaldab meie programmi teiste partnerite komisjonitasu kõrvalejuhtimist.

Mitte mingil juhul ei tohi te luua veebisaiti või platvormi, mida te käitate, selgesõnaliselt või kaudselt viisil, mis konkureerib, näeb välja nagu, või teeb mis tahes esindus Dr Hemp Me’s kodulehel ega kujundada oma veebilehel viisil, mis viib kliendid arvata, et te olete Dr Hemp Me või mõne muu seotud äri. Me rangelt halvustame sellist tegevust, kuna usume, et see on meie platvormi väärindamine.

Nagu liige Dr Hemp Me’s Affiliate Program, teile antakse Affiliate armatuurlaual ala, kus teil on võimalik omandada partner URL meie erinevate toodete.

Meie ainuisikulise äranägemise järgi võime igal ajal teie paigutuse üle vaadata ja teie linkide ja koodide kasutamise heaks kiita ning nõuda, et te muudaksite paigutust või kasutamist, et see vastaks teile esitatud suunistele. Te mõistate, et teie saidi hooldamine ja uuendamine on teie vastutusalas. Me võime jälgida teie veebilehte, kui peame seda vajalikuks, et tagada selle ajakohasus ja teavitada teid kõigist muudatustest, mis meie arvates võivad parandada teie tulemuslikkust.

Kõikide kohaldatavate intellektuaalomandi ja muude teie veebilehte puudutavate seaduste järgimine on täielikult teie vastutusalas. Teil peab olema väljendatud luba, et kasutada mistahes isiku autoriõigusega kaitstud materjali, olgu see siis kirjalik, pildiline või muu autoriõigusega kaitstud teos.

Me ei vastuta teie ees (ja te olete ainuisikuliselt vastutav) selle eest, et te kasutate teise isiku autoriõigusega kaitstud materjali või muud intellektuaalomandit seadust või kolmandate isikute õigusi rikkudes.

Reklaam

Te ei tohi kasutada ühtegi kolmanda osapoole tasulist platvormi või mis tahes sarnast reklaami Dr Hemp Me’s seotud märksõnad, sealhulgas muu hulgas Dr Hemp Me’s brändi nimi, toote nimed või terminid Paid per Media Google Adwords.

Dr. Hemp Me õigused ja kohustused

Meil on õigus igal ajal jälgida teie veebilehte, et teha kindlaks, kas te järgite käesoleva lepingu tingimusi. Me võime teavitada teid kõigist muudatustest teie veebisaidil, mida meie arvates tuleks teha, või veenduda, et teie lingid meie veebisaidile on asjakohased, ning teavitada teid ka kõigist muudatustest, mida meie arvates tuleks teha. Kui te ei tee oma saidil muudatusi, mida me peame vajalikuks, jätame endale õiguse lõpetada teie osalemine Dr Hemp Me Affiliate Program.

Dr Kanepi Me jätab endale õiguse lõpetada käesoleva lepingu ja teie osalemine Dr Kanepi Me Affiliate Program kohe ja ilma etteteatamiseta, kui te sooritate pettuse oma kasutamise Dr Kanepi Me Affiliate Program või kui te kuritarvitada seda programmi mingil viisil. Kui selline pettus või kuritarvitamine avastatakse, ei vastuta Dr Hemp Me teie ees selliste pettuste eest makstavate komisjonitasude eest.

Käesolev leping algab teie partneritaotluse vastuvõtmisest ja kestab, kui seda ei lõpetata.

Lõpetamine

Nii teie kui ka meie võime käesoleva lepingu igal ajal, kas põhjusega või ilma, lõpetada, teatades sellest teisele poolele eelnevalt kirjalikult. Kirjalik teade võib olla posti, e-posti või faksi vormis. Lisaks lõpeb käesolev leping kohe, kui te rikute käesolevat lepingut.

Muudatus

Me võime igal ajal oma äranägemise järgi muuta käesoleva lepingu tingimusi. Sellisel juhul teavitatakse teid sellest e-posti teel. Muudatused võivad hõlmata, kuid ei piirdu sellega, muudatusi makseprotseduurides ja Dr Hemp Me’s Affiliate Program reeglites.
Kui mõni muudatus on teie jaoks vastuvõetamatu, on teie ainus võimalus lõpetada käesolev leping. Teie jätkuv osalemine Dr Hemp Me’s Affiliate Program pärast postitamist muudatuste teate või uue lepingu meie kodulehel näitab teie nõusolekut muudatustega.

Affiliate komisjonid

Me maksame teile kokkulepitud komisjonitasu iga müügi eest, mis toimub drhempme.ee veebisaidi kaudu, kasutades teie partnerlinki.

Kokkulepitud komisjonitasu arvutamise aluseks on toodete müügitulu, mis tuleb drhempme.ee veebilehe kaudu teie partnerlinki kasutades.

Maksimaalne allahindlus, mida saate anda, on 10%. Palun võtke ühendust Dr Hemp Me 10% allahindluskoodi.

Palun pidage meeles, et teie kliendil võib korraga olla ainult üks allahindluskood. Juhul kui klient, kasutades partneri linki, rakendab teie antud allahindluskoodi, vähendab see allahindlus kokkulepitud komisjonitasude arvu.

Juhul, kui teie kliendi tellimus tagastatakse, korrigeerime järgmisel kuul makstavaid komisjonitasusid uuesti.

Hulgimüügi tellimused

Meie partnerprogramm ei hõlma hulgimüügi oste. Me ei maksa hulgimüügitellimuste eest partnerprovisjoni. Hulgimüüjana ei saa te saada komisjonitasu omaenda tellimuste eest oma partnerlingi kaudu või hulgimüügi tellimuste eest teie või teiste hulgimüügikontode kaudu.

ME EI SAA TAGASI MINNA JA KOMISJONITASUSID KORRIGEERIDA, SEEGA PALUN VEENDUGE, ET TEIE SOOVITAJAD KASUTAVAD TELLIMUSE ESITAMISEL TEIE KOODI VÕI LINKI.

Komisjonipoolsed maksed

Me maksame komisjonitasu enne järgmise kuu 25. kuupäeva eelmise kuu eest pangaülekandega, kuid mitte enne, kui teie komisjonitasu on jõudnud vähemalt 20 euroni.

Näiteks 1. aprillist kuni 31. aprillini saadud komisjonitasud makstakse välja 25. mail.

Maksegraafik

Niikaua kui teie praegune partneri tulu on üle 20 dollari, makstakse teile iga kuu. Kui te ei ole pärast viimast makset teeninud 20 dollarit, maksame teile järgmisel kuul pärast künnise ületamist.

Õiguse valik; kohtualluvus ja kohtuotsus

Neid tingimusi tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele.

Ülesanne

Te ei tohi neid Tingimusi loovutada ega mingeid õigusi või kohustusi delegeerida, ei tervikuna ega osaliselt, ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta. Igasugune teiepoolne väidetav loovutamine või delegeerimine ilma asjakohase eelneva kirjaliku nõusolekuta on tühine ja jõustumata. Me võime loovutada käesolevad Tingimused või mis tahes õigusi ilma teie nõusolekuta ja ilma ette teatamata.
0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Powered by Caddy